Coaching

Bij coaching wordt bij voorkeur informatie gebruikt, die eerst verkregen is uit een tarotconsult of Engelenkaartreading. Dit heeft te maken met het feit dat je je vaak niet bewust bent wat ten grondslag ligt aan je probleem. De tarot of de Engelenkaarten geven daar zicht op. Heb je uit je tarotconsult en/of Engelenkaartreading inzicht gekregen hoe je verder kunt gaan, maar heb je moeite met deze verandering in je leven vorm te geven of kun je extra aanmoediging of ondersteuning gebruiken, dan kan een coachtraject jou daarbij helpen. Hetty begeleidt mensen die geconfronteerd worden met veranderingen in hun leven of die besloten hebben veranderingen in hun eigen situatie te willen aanbrengen. De coach begeleidt op verschillende niveaus: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. De coach begeleidt je in het zoeken naar mogelijkheden en het creëren van een nieuwe (gewenste) situatie.

Veranderingen van buitenaf komen we dagelijks tegen. Het bedrijf dat een andere koers gaat varen, een nieuwe leidinggevende met al te verfrissende ideeën, het heengaan van een geliefde. Veranderingen van binnenuit dienen zich regelmatig aan. Ze hebben vaak te maken met weg te willen uit de situatie waarin men zit, tegen steeds dezelfde problemen aanlopen, en met zingevingvragen.

De volgende gedachtes passen daarbij: “Ik ben helemaal uitgekeken in mijn baan”, “Ik heb het gevoel alles alleen te moeten doen”, “Ik heb altijd ruzie met mijn baas”, “Ik kan niet tegen kritiek”, “Is dit de relatie waarin ik gelukkig ben / word”, “Is dit nu alles?”.

Veranderen is een natuurlijk proces. Als we in de natuur kijken, zien we niets anders dan verandering. In de lente ontluiken de knoppen in de bomen, in de zomer zien we volop bloei, in de herfst vallen de bladeren van de bomen en in de winter lijkt het wel of al het leven tot stilstand is gekomen.

De coach kan naast de tarot, gebruik maken van verschillende andere coachtechnieken, zoals Enneagram, Kernkwadranten, Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) en Rationeel Emotieve Therapie (RET).

Traject

Een coachtraject bestaat uit 1 tot 3 sessies. Dit kunnen we uitbreiden met nog eens 2 sessies. Een sessie duurt één tot anderhalf uur. Coaching kan op veel gebieden betrekking hebben. Enkele daarvan zijn: levens- en zingevingvragen, veranderingsprocessen, levensloop- en loopbaanplanning, oplossen van conflictsituaties.

Kosten

Richtprijs Coaching € 104,- per uur.  Vrijstelling van BTW.
Traject van 3 sessies € 299,-. Traject van 5 sessies € 444,-.