Engelen events

Wat zijn Engelen?

Engelen zijn boodschappers van het goddelijke. Zij hebben nooit het bewustzijn van de Eenheid verlaten en staan nog heel dicht bij de Oorsprong. Dat blijkt ook uit hun namen, die met ‘el’ eindigen: Jophiël, Zadkiël, Michaël, Raphaël, Gabriël, Chamuël, Haniël, Uriël, Azraël. De Hebreeuwse uitgang -el betekent ‘als God’, ‘van God’. De Engelen zijn onze geestelijke helpers op het spirituele en stoffelijke gebied. Ze begeleiden ons op onze weg naar bewustwording. Omdat de Engelen onze vrije wil respecteren, moeten wij aan hen vragen om ons te helpen. We ervaren Engelen zoals we dénken dat ze eruitzien. Als je je voorstelt dat je beschermengel zeer menselijke kenmerken heeft, zal hij ook zo aan je verschijnen. Als je beseft dat zijn werkelijke lichaam uit licht bestaat, zul je hem in zijn ware wezen kunnen zien. Dit verklaart waarom Engelen op zoveel verschillende manieren worden uitgebeeld.

MetatronIedereen kan communiceren met Engelen, maar het is gemakkelijker met hen te communiceren wanneer we er positief tegenover staan. Wanneer je gevoelens van twijfel of wantrouwen hebt, is het voor de Engelen moeilijker met je te communiceren op een manier die voor jouzelf begrijpelijk is en die niet je vrije wil in de weg staat.
Een goede manier om met de Engelen te communiceren is via de Engelenkaarten. Je kunt ze alles vragen wat je wilt. Zij zullen je een antwoord geven dat appelleert aan je hoogste goed en healing.

Engelenparty

Ben je nieuwsgierig naar Engelen en wil je een ochtend, middag of avond organiseren voor vrienden en vriendinnen, dan kan dat met een Engelen Party. Tijdens een Engelenparty kun je ervaren wat het is om met de Engelen te werken. We nodigen de Engelen uit om bij ons te komen en aan ons berichten door te geven. Een Engelenparty is een mooie manier om op informele wijze kennis te maken met de Engelen.

De Engelenparty start met algemene informatie over de Engelen, hoe je de Engelenkaarten schoon en klaar voor gebruik kunt maken en hoe je een Engelenreading kunt geven. Ook laten we de Engelen antwoord geven op onze vragen via het Angel Guidance Board. Daarna kan iedereen met elkaar oefenen terwijl er in een aparte ruimte Engelenreadings/healings van 15 minuten aan de aanwezigen gegeven worden. De boodschappen van de Engelen zijn er altijd op gericht om je op je levenspad te helpen en om adviezen te geven gericht op je hoogste goed en healing.

Ben je geïnteresseerd en heb je 4 tot 6 deelnemers neem dan contact op met  e-mail: alabotsnl@gmail.com

Kosten

Richtprijs per persoon € 44,- . Vrijstelling van BTW.

Engelenquiz

De Engelen zijn ons in alle facetten van het leven behulpzaam. Zij willen je graag helpen, maar wij moeten het de Engelen wel vragen. Wanneer je gelooft dat ze bestaan, kunnen ze je nog meer hulp bieden. Ben je het nog niet met jezelf eens of je gelooft in het bestaan van Engelen, dan is hier een korte quiz om je op weg te helpen te beseffen hoe Engelen in jou hebben geloofd en in je hele leven al werkzaam zijn geweest (uit: Howard, Jane M. Contact met Engelen).

De persoonlijke engelenquiz

  1. Heb je wel eens in een situatie verkeerd waarin je je het liefste had teruggetrokken, maar iets je de moed gaf om in plaats daarvan verder te gaan?
  2. Heb je wel eens hard willen weglopen, maar hield je door iets onverklaarbaars stand?
  3. Heb je ooit een geschenk gekregen waar je erg veel om gaf dat je in een impuls, waarvan je zelf niets begreep, hebt weggegeven?
  4. Heb je ooit het sterke gevoel gekend dat je iemand die je heel erg na stond moest laten gaan, terwijl je die persoon liever in je leven had gehouden?
  5. Heb je wel eens een eerste gewaagde stap moeten nemen, zonder te weten waar je plotseling de inspiratie vandaan haalde?
  6. Ben je wel eens behoed voor gevaar of voor het doen van een slechte keuze, waarbij je je later afvroeg door wie of wat je bent beschermd?
  7. Heb je wel eens een moment gehad waarin je je helemaal in de war voelde en je nog net op tijd een onverklaarbaar helder ogenblik kreeg?
  8. Heb je wel eens het gevoel gehad dat de omstandigheden in je leven zo ondraaglijk waren dat je alleen nog maar wilde huilen en dat je dan opeens, als in een flits, het komische van de situatie zag, waardoor alles zo absurd leek dat je in plaats daarvan begon te lachen?
  9. Heb je je wel eens verbaasd over hoe een situatie die volkomen was vastgelopen, op mysterieuze wijze voor alle betrokken partijen bevredigend tot een oplossing kwam?
  10. Heb je wel eens het gevoel gehad dat je vast zat, in het nauw gedreven, beperkt of geblokkeerd, om later tot de ontdekking te komen dat deze blokkades geschenken waren om je te helpen bij je metamorfose en spirituele groei?

Als je een van bovengenoemde vragen met ‘ja’ hebt beantwoord, betekent dat waarschijnlijk dat je leiding vanuit de hemel hebt ontvangen en dat naar alle waarschijnlijkheid Engelen hebben ingegrepen.