AVG

Privacy verklaring

Hetty Labots respecteert de privacy van al haar cliënten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Werkzaamheden

Hetty geeft consulten en cursussen en om deze werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren heeft zij enkele persoonsgegevens van je nodig. Daarbij kun je denken aan: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum. Deze persoonlijke gegevens worden alleen met toestemming van de cliënt gebruikt om deze zo goed mogelijk te kunnen begeleiden en voor de facturering van de afgenomen dienst(en).

Doeleinden

De persoonlijke gegevens die ik noteer, gebruik ik niet voor andere doeleinden dan begeleiding of het onderhouden van contact.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd.  Bepaalde gegevens kunnen langer bewaard worden in verband met de wettelijke (fiscale) bewaarplicht.

Derden

Je persoonlijke gegevens worden niet verspreid of openbaar gemaakt.